ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΑΛΑΣ

“Ανεβαίνοντας την Ανεμόσκαλα της Φαντασίας”

df9e6810-edc5-47ac-a107-5d7d6ce80fdc_jpg.JPG

ART REALM

Εγκαίνια Έκθεσης
08.12.2022 στις 19:00

Διάρκεια : 08.12.22 - 07.01.23